Obligació d'informació general
Compliment de la obligació d'informació general de l'Art. 10 de la Llei espanyola 34/2002 d'11 de juliol de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. Els titulars de la Web amb URL www.congostseguridad.com és CONGOST VIGILANCIA Y SEGURIDAD, S.L. (N.I.F. B-59878827), societat de nacionalitat espanyola degudament inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 21.353, Foli 46, Full B-21.188 amb domicili professional a: AVDA. ONZE DE SETEMBRE Nº30 C.P. 08130 SANTA PERPÈTUA DE MOGODA, BARCELONA, Espanya, i e-mail de contacte congost@congostseguridad.com i el titular CONGOST SERVI-2, S.L. (N.I.F. B-60952587), societat de nacionalitat espanyola degudament inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 28.625, Foli 0014, Full B-136.654 amb domicili professional a: PASSEIG LA FLORIDA Nº30 C.P. 08130 SANTA PERPÈTUA DE MOGODA, BARCELONA, Espanya.

Avís Legal Formularis
Als efectes del que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, pel que es regula el dret d'informació en la recollida de dades, li informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en un fitxer titularitat de CONGOST VIGILANCIA Y SEGURIDAD, S.L. i CONGOST SERVI-2, S.L., amb la finalitat de poder satisfer el servei (donar resposta adequadament a preguntes i altres demandes). Mitjançant la complimentació i enviament del corresponent Formulari, l'Usuari accepta i autoritza que les seves Dades Personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de CONGOST VIGILANCIA Y SEGURIDAD, S.L. i CONGOST SERVI-2, S.L. Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la Llei, dirigint un escrit a CONGOST VIGILANCIA Y SEGURIDAD, S.L. i CONGOST SERVI-2, S.L., amb adreça a: AVDA. ONZE DE SETEMBRE Nº30 I PASSEIG DE LA FLORIDA Nº30 respectivament C.P. 08130 SANTA PERPÈTUA DE MOGODA, BARCELONA.
En cas que vostè inclogui en el present formulari dades de caràcter personal titularitat de terceres persones deurà, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li dels extrems continguts en el pàrraf anterior. Els Usuaris garantiran i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades, i es comprometen a mantener-les degudament actualitzades.

Advertència de Privacitat
Les dades de caràcter personal que es faciliten per correu electrònic, quedaran registrades en un fitxer de CONGOST VIGILANCIA Y SEGURIDAD, S.L. i CONGOST SERVI-2, S.L., amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud. Per això poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancelació i oposició enviant un escrit a les següents adreces: AVDA. ONZE DE SETEMBRE nº30 i PASSEIG DE LA FLORIDA Nº30 C.P. 08130 de SANTA PERPÈTUA DE MOGODA, BARCELONA.

 

 
CONGOST VIGILANCIA Y SEGURIDAD, S.L. Avda. Onze de Setembre, 30 | CONGOST SERVI-2, S.L. Passeig de la Florida, 30
Santa Perpètua de Mogoda - 08130 - Barcelona - T 93 544 39 39 - F 93 544 39 38 - congost@congostseguridad.com